Home

 

Welkom op de site van de Klachtencommissie voor huurders van Woonstichting SSW.

De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die geschillen behandelt waar huurders samen met Woonstichting SSW niet uitkomen. De Klachtencommissie brengt advies uit aan de directeur-bestuurder van SSW. Op basis van het advies neemt zij een besluit over uw klacht. Het besluit kan alleen met zwaarwegende redenen afwijken van het advies.

 
Met ingang van 1 april 2017 is Woonstichting SSW aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht. Op hun website: www.kwru.nl vindt u alle informatie over de commissie en de klachtenprocedure.